BUSSTIDTABELL

Välkommen till vår skola

Telefon skola 0506-130 84

Telefon Fritids 070-1993052

www.fredsbergsskola.se

Följ oss på Instagram   

FredsbergsfriskolaBUSSTIDER 2019-2020
Skolbuss kommer gå från Björkängskolan från och med den 20 augusti


Fredsbergs Friskola har avtal med de kommunala skolbussarna och vi försöker ordna skolskjuts i den mån det är möjligt. 


Skolskjutsansvarig är

Maria Lahrin, maria.lahrin@fredsbergsskola.se

0709-79 19 59


Skolbusstabell 2019/2020


Bussregler 2019/2020Fredsbergs Friskola

Fredsberg Kyrkskolan 2

545 90 Töreboda