SKAPANDE SKOLA

Välkommen till vår skola

Telefon skola 0506-130 84

Telefon Fritids 070-1993052

www.fredsbergsskola.se

Följ oss på Instagram   

Fredsbergsfriskola

SKAPANDE SKOLA

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.


Genom samarbetet fick eleverna i årskurs F-3 under höstterminen 2018 delta i cirkusskola under en skoldag.


Under vårterminen 2019 kommer årskurs 4-5 få arbeta med filmskapande genom green screen.
Fredsbergs Friskola

Fredsberg Kyrkskolan 2

545 90 Töreboda