SKAPANDE SKOLA

Välkommen till vår skola

SKAPANDE SKOLA

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.


Genom samarbetet fick eleverna i årskurs F-3 under höstterminen delta i cirkusskola under en skoldag.


Under vårterminen kommer årskurs 4-5 få arbeta med filmskapande genom green screen.
Fredsbergs Friskola

Fredsberg Kyrkskolan 2

545 90 Töreboda


Telefon skola 0506-130 84

Telefon Fritids 076-148 49 23

www.fredsbergsskola.se

Följ oss på Instagram   

Fredsbergsfriskola