UTVECKLINGSPROJEKT

Välkommen till vår skola

1

2018/11/14

LEDIGA TJÄNSTER

Då två av våra medarbetare går hem på föräldraledighet söker vi vikarier till fritidshemmet och som elevassistent/resurs. Mer information här

2

2018/11/12

UTVECKLINGSPROJEKT

Just nu arbetar vi med projektet "Rätt vilt till rätt kund". Läs mer om projektet här.

Pågående projekt

 

Rätt vilt till rätt kund

Ett samarbetsprojekt mellan Ryholm, Fredsbergs Friskola, Kanalskolan, Mariestad Kommun, Töreboda Kommun, Jordbruksverket, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Västra Götalandsregionen Naturbruksförvalrtningen.

 

Målet är att främja en kort viltvarukedja - från skog till slutkonsumentens bord. Projektet ska hjälpa till att utveckla landsbygden och är en samverkan mellan skolor, kommun, region och den provata aktören Ryholm.

 

Läs mer om projektet här.

 

 

UTVECKLINGPROJEKT

Fredsbergs Friskola

Fredsberg Kyrkskolan 2

545 90 Töreboda

 

Telefon skola 0506-130 84

Telefon Fritids 076-148 49 23

www.fredsbergsskola.se

Följ oss på Instagram

Fredsbergsfriskola