ATT GÅ PÅ SKOLAN

Välkommen till vår skola

1

2019/03/12

27 MARS FÖRÄLDRAMÖTE

18,00-18,30 ÅK. 4-6

18,30-19,30 ALLA

19,30-20,00 ÅK. F-3

 

 

2

2019/03/12

3 APRIL VÅRVANDRING

ATT GÅ PÅ SKOLAN

Hur gör jag om jag vill att mitt barn ska gå på Fredsbergs Friskola?

 

Förälders rätt att välja grundskolan för sitt/sina barn regleras i Skollagen 4 kap 6§.

Vårdnadshavaren måste anmäla sitt barn till skolan för att man ska kunna gå där.

Anmälningsblankett till Fredsbergs Friskola finns här (länk till blanketten)

 

 

Om det blir fler elever som vill gå hos oss, än vad vi har plats för, tillämpar vi ett kösystem enligt följande:

1. om du bor i närområdet

2. om du har syskon som går på skolan

3. datum då du anmält dig till skolan

 

Vilka som kommer att börja i förskoleklass varje hösttermin bestäms under vårterminen. Vårdnadshavarna får besked från skolan i god tid innan skolstart.

Blir det kö till förskoleklassen kommer ett sista anmälningsdatum att tillämpas.

 

Vid frågor kontakta rektor Helena Hallerhed

 

helena.hallerhed@fredsbergsskola.se tele: 0506- 47 89 01

 

 

 

Fredsbergs Friskola

Fredsberg Kyrkskolan 2

545 90 Töreboda

 

Telefon skola 0506-130 84

Telefon Fritids 076-148 49 23

www.fredsbergsskola.se

Följ oss på Instagram

Fredsbergsfriskola