FÖRENINGEN

Välkommen till vår skola

Telefon skola 0506-130 84

Telefon Fritids 070-1993052

www.fredsbergsskola.se

Följ oss på Instagram   

Fredsbergsfriskola

Styrelse

Mona Andersson, Ordförande                                   

Maria Lahrin, Sekreterare                                               

Christina Johansson, Ekonomi                                         

Sven-Erik Larsson

Therese Wennlund Olsson                                               

Thina Öjersson

Fredrik Källberg

Martin Kling

Annika Thorén Persson

Anki André Kramer


E-post till styrelsen: namn.efternamn@fredsbergsskola.seVälkommen att bli medlem i Fredsbergs Friskola ekonomisk förening


Fredsbergs Friskola är en skola där eleverna får uppmärksamhet, hjälp och handledning. En liten skola med stora möjligheter att se varje elevs behov av stöd och gemenskap. För att möjliggöra detta behöver vi vara många som hjälps åt. Du kan hjälpa genom att bli medlem i den ekonomiska föreningen som driver skolan. Det eventuella ekonomiska överskottet som blir från skolan går direkt in i verksamheten och kommer eleverna tillgodo.


Medlemsskap

Medlemmar betalar en årlig avgift som för närvarande är 150 kr. Dessutom köper man som medlem även 1 till 20 insatser á 200 kr styck. Insatserna betalas tillbaka den dag man inte längre vill vara medlem.


Bli medlem genom att betala in medlemsavgift samt insatser till vårt bankgiro. Du kommer att få ett insatsbevis efter det att vi har mottagit din betalning. Glöm inte ange namn, adress, e-postadress samt antal insatser.


Fredsbergs Friskola ekonomisk förening har bankgiro 495-7536.


Vid frågor och för mer information kontakta kassör Christina Johansson, tel. 070-655 95 09

e-post: christina.johansson@fredsbergsskola.se


Fredsbergs Friskola

Fredsberg Kyrkskolan 2

545 90 Töreboda