KONTAKT

Välkommen till vår skola

1

2019/02/11

SPORTLOV V.7

 

 

2

2018/11/12

UTVECKLINGSPROJEKT

Just nu arbetar vi med projektet "Rätt vilt till rätt kund". Läs mer om projektet här.

Kontakt/Sjukanmälan

Skolans växel 0506-130 84

 

Lärarrum för sjukanmälan mm 0506-478904

 

Fritids mobil 076-148 49 23

Sjukanmälan sker varje skoldag till skolan.

 

Personal

Rektor Helena Hallerhed

0506-478901

helena.hallerhed@fredsbergsskola.se

 

Lärare Sofie Wiik

sofie.wiik@fredsbergsskola.se

Lärare Sandra Lindström

sandra.lindstrom@fredsbergsskola.se

Lärare Maria Lahrin

maria.lahrin@fredsbergsskola.se

 

Lärare Johanna Kämpe Sandström

johanna.ks@fredsbergsskola.se

 

Lärare Kajsa Andersson

kajsa.andersson@fredsbergsskola.se

 

Lärare Sara Mann

sara.mann@fredsbergsskola.se

 

Lärare Karin Johansson

karin.johansson@fredsbergsskola.se

 

Slöjdlärare Stina Henningsson

stina.henningsson@fredsbergsskola.se

 

Fritidspedagog Marlene Lundin

marlene.lundin@fredsbergsskola.se

 

Resurs Jenny Jonsson

 

Resurs Rana Najjar

 

Fritidshemmet Camilla Eriksson

camilla.eriksson@fredsbergsskola.se

 

Resurs Martin Olofsson

martin.olofsson@fredsbergsskola.se

 

Resurs Erik Hermansson

erik.hermansson@fredsbergsskola.se

 

Städ/Resurs Yvonne Andersson

yvonne.andersson@fredsbergsskola.se

 

Matsal Anna Månsson

0506-478905

anna.mansson@fredsbergsskola.se

 

Administration/ekonomi Jessica Bergwall

0506-478902

jessica.bergwall@fredsbergsskola.se

Fritidshemmet och vikarie: Karolina Hallborg

Vaktmästare Klas Hallborg

 

Elevhälsoteam

 

Skolsköterska Anna-Karin Mellring, är på skolan torsdagar jämn vecka

0506-478903, 0702-899299

anna-karin.mellring@karlsborg.se

 

Skolläkare Ediza Koch, träffas enligt överenskommelse.

Skolpsykolog Peter Byström, träffas enligt överenskommelse.

Skolkurator Berith Isaksson, träffas enligt överenskommelse.

 

Ansvarig för skolskjuts är Maria Lahrin, maria.lahrin@fredsbergsskola.se, 0709-79 19 59

 

 

 

Telefon Till Skolan

0506-13084

 

Telefon till Fritids

076-148 49 23

Fredsbergs Friskola

Fredsberg Kyrkskolan 2

545 90 Töreboda

 

Telefon skola 0506-130 84

Telefon Fritids 076-148 49 23

www.fredsbergsskola.se

Följ oss på Instagram

Fredsbergsfriskola