FRITIDSHEM

Telefon skola 0506-130 84

Telefon Fritids 070-1993052

www.fredsbergsskola.se

Välkommen till vår skola

Följ oss på Instagram   

Fredsbergsfriskola

Öppettider

Fritids har öppet mellan kl 06.00-08.30 varje morgon samt efter skoldagens slut, från 12.20- 17.30. Fritids har även öppet under skolans lov och studiedagar för de barn som behöver det.Under lovdagar kan öppettiderna komma att ändras utifrån elevernas schematider. 

Fritidshemmet har stängt två veckor under sommarlovet. 


Lokal

Skolans fritidslokal är belägen i ett externt hus bakom huvudbyggnaden.


Aktuella scheman

Vårdnadshavare fyller i aktuella scheman i tempus och nya inkomstuppgifter när en förändring sker.


Vi använder oss utav schemaverktyget Tempus i vår verksamhet.

Här lämnar ni in era aktuella scheman

Lathund för hur du går tillväga för att skapa konto på Tempus.


Kontakt

Mobilnummer till fritids 070-1993052, 0506-13084

Schemaändringar görs i första hand i Tempus.

FREDSBERGS FRITIDS

Fredsbergs Friskola

Fredsberg Kyrkskolan 2

545 90 Töreboda