KLAGOMÅLSHANTERING

Telefon skola 0506-130 84

Telefon Fritids 070-1993052

www.fredsbergsskola.se

Välkommen till vår skola

Följ oss på Instagram   

Fredsbergsfriskola

KLAGOMÅLSHANTERING

Vi vill erbjuda en så bra skola och utbildning som möjligt, därför är dina synpunkter viktiga för oss. Tveka inte att höra av dig till någon på skolan eller till någon i styrelsen för föreningen, om det är någonting du är missnöjd med eller känner dig tveksam till.


Nedan finner du blanketter och information kring klagomålshantering.Blankett för klagomålshantering


Information kring klagomålshanteringFredsbergs Friskola

Fredsberg Kyrkskolan 2

545 90 Töreboda