NATIONELLA PROV

Telefon skola 0506-130 84

Telefon Fritids 070-1993052

www.fredsbergsskola.se

Välkommen till vår skola

Följ oss på Instagram   

Fredsbergsfriskola

Nationella prov 2019/2020


Nationella proven ställs in

Vad händer med nationella prov under vårterminen 2020?
Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs.Mer information på skolverkets hemsida nationella prov 2019/2020


Vidare information kring nationella proven 2020, corona

Fredsbergs Friskola

Fredsberg Kyrkskolan 2

545 90 Töreboda