UTVECKLINGSPROJEKT

Telefon skola 0506-130 84

Telefon Fritids 070-1993052

www.fredsbergsskola.se

Välkommen till vår skola

Följ oss på Instagram   

Fredsbergsfriskola

UTVECKLINGPROJEKT

Pågående projekt


Rätt vilt till rätt kund

Ett samarbetsprojekt mellan Ryholm, Fredsbergs Friskola, Kanalskolan, Mariestad Kommun, Töreboda Kommun, Jordbruksverket, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Västra Götalandsregionen Naturbruksförvalrtningen.


Målet är att främja en kort viltvarukedja - från skog till slutkonsumentens bord. Projektet ska hjälpa till att utveckla landsbygden och är en samverkan mellan skolor, kommun, region och den privata aktören Ryholm.


Läs mer om projektet här.


Fredsbergs Friskola

Fredsberg Kyrkskolan 2

545 90 Töreboda