ATT GÅ PÅ SKOLAN

1

2

2020/09/09

Covid -19 
Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer. läs mer.
2020/08/31

Studiedag 23/9


Välkommen till vår skola

Telefon skola 0506-130 84

Telefon Fritids 070-1993052

www.fredsbergsskola.se

Följ oss på Instagram   

Fredsbergsfriskola

Hur gör jag om jag vill att mitt barn ska gå på Fredsbergs Friskola?


Vårdnadshavares rätt att välja grundskolan för sitt/sina barn regleras i Skollagen 4 kap 6§.

Vårdnadshavaren måste anmäla sitt barn till skolan för att man ska kunna gå där.

Anmälningsblankett till Fredsbergs Friskola finns här (länk till blanketten)Om det blir fler elever som vill gå hos oss, än vad vi har plats för, tillämpar vi ett kösystem enligt följande:

1. om du bor i närområdet

2. om du har syskon som går på skolan

3. datum då du anmält dig till skolan


Vilka som kommer att börja i förskoleklass varje hösttermin  bestäms under vårterminen. Vårdnadshavarna får besked från skolan i god tid innan skolstart.

Blir det kö till förskoleklassen kommer ett sista anmälningsdatum att tillämpas.


Vid frågor kontakta rektor Maria Lahrin


maria.lahrin@fredsbergsskola.se  tele: 0506- 47 89 01,070-199 52 60
ATT GÅ PÅ SKOLAN

Fredsbergs Friskola

Fredsberg Kyrkskolan 2

545 90 Töreboda