KONTAKT

Telefon skola 0506-130 84

Telefon Fritids 070-1993052

www.fredsbergsskola.se

Välkommen till vår skola

Följ oss på Instagram   

Fredsbergsfriskola

Kontakt/Sjukanmälan

Skolans växel 0506-130 84


Lärarrum för sjukanmälan mm  0506-478904

Sjukanmälan sker varje skoldag till skolan.


Fritids 0506-478903, 070-1993052


Personal

Rektor Helena Hallerhed

0506-478901, 070-1995260                                          

helena.hallerhed@fredsbergsskola.se


Lärare Sofie Wiik                                                   

sofie.wiik@fredsbergsskola.se

 

Lärare Sandra Lindström                                       

sandra.lindstrom@fredsbergsskola.se

 

Lärare Maria Lahrin                                           

maria.lahrin@fredsbergsskola.se                     


Lärare Johanna Kämpe Sandström       

johanna.ks@fredsbergsskola.se


Lärare Kajsa Andersson                                               

kajsa.andersson@fredsbergsskola.se


Lärare Sara Mann                                                       

sara.mann@fredsbergsskola.se


Lärare Karin Johansson

karin.johansson@fredsbergsskola.se


Slöjdlärare Stina Henningsson

stina.henningsson@fredsbergsskola.se


Fritidspedagog Marlene Lundin

marlene.lundin@fredsbergsskola.se


Resurs Rana Najjar


Fritidshemmet Camilla Eriksson                                     

camilla.eriksson@fredsbergsskola.se


Resurs Martin Olofsson                                               

martin.olofsson@fredsbergsskola.se


Resurs Erik Hermansson

erik.hermansson@fredsbergsskola.se


Städ/Resurs Yvonne Andersson   

yvonne.andersson@fredsbergsskola.se


Matsal Anna Månsson

0506-478905

anna.mansson@fredsbergsskola.se


Administration/ekonomi 

0506-478902

         

Fritidshemmet och vikarie: Karolina Hallborg

Vaktmästare Klas Hallborg


Elevhälsoteam


Skolsköterska Anna-Karin Mellring, är på skolan torsdagar jämn vecka

0702-899299

anna-karin.mellring@karlsborg.se


Skolläkare Ediza Koch, träffas enligt överenskommelse.

Skolpsykolog Peter Byström, träffas enligt överenskommelse.

Skolkurator Berith Isaksson, träffas enligt överenskommelse.


Ansvarig för skolskjuts är Maria Lahrin, maria.lahrin@fredsbergsskola.se, 0506-13084
Telefon Till Skolan

0506-13084


Telefon till Fritids

 070-1993052

Fredsbergs Friskola

Fredsberg Kyrkskolan 2

545 90 Töreboda