Terminsinfo

Läsårstider

Läsårstiderna 2022/2023


Höstterminen 2022

Måndag 22 augusti-torsdag 22 december

Studiedag måndag 26 september
Läslov (höstlov) vecka 44 (31 oktober-4 november)
Jullov 23 december-9 januari


Vårterminen 2023

Tisdag 10 januari-torsdag 15 juni

Februarilov (sportlov) vecka 7 (13 februari-17 februari)
Studiedag 8 mars
Påsklov vecka 14 (3 april-10 april)
Lovdagar 1 maj, 17-19 maj, 5-6 juni

Läsårstiderna 2023/2024


Höstterminen 2023

Onsdag 23 augusti-torsdag 21 december
Studiedag måndag 25 september
Läslov (höstlov) vecka 44 (30 oktober-3 november)
Jullov 22 december-8 januari


Vårterminen 2024

Tisdag 9 januari-torsdag 13 juni
Februarilov (sportlov) vecka 7 (12 februari-16 februari)
Studiedag 20 maj
Påsklov vecka 13 (25 mars-1 april)
Lovdagar 1 maj, 9-10 maj, 6 juni

Nationella prov 


Provperiod i årskurs 3


matematik  13 mars 2023 - 17 maj 2023

svenska och svenska som andraspråk  13 mars 2023 - 17 maj 2023


Provperiod i årskurs 6.

svenska, svenska som andraspråk v. 45–49 7 nov – 9 dec 2022

svenska,svenska som andraspråk v.11 tis 14 mars 2023

svenska,svenska som andraspråk v.11 tors 16 mars 2023


engelska v.45-49 7 nov – 9 dec 2022

engelska v. 13 tis 28 mars 2023

engelska v.13 tors 30 mars 2023


matematik v.45–49 7 nov – 9 dec 2022

matematik v. 17 tis 25 april 2023

matematik  v.17 tors 27 april 2023


Skolverket, nationellaprov