Välkommen till Fredsbergs Friskola

Fredsbergs Friskola
Töreboda

Fredsbergs Friskola

VÄRME → GEMENSKAP → SAMARBETE FÖR UTVECKLING → LÄRANDE

Den lilla skolan med de stora möjligheterna


Fredsbergs Friskola är en Förskoleklass till åk 6 skola, belägen i jordbruksbygd några kilometer från ”Sveriges blå band”, Göta Kanal, i Västergötlands norra delar. Skolan har historiskt funnits här sedan tidigt 1900-tal och i dess nuvarande form sedan höstterminen 2011. Skolans huvudman är ”Fredsberg Friskola Ek.Förening”. Skolans profil är ”Miljö och Friluftsliv” och skolan har ”Grön Flagg” sedan skolstarten 2011.

Läs mer

Skolan profil


På vår skola arbetar vi med hållbar utveckling med hjälp av Grön Flaggs planeringsverktyg. Vi kallar detta för skolans profilarbete eftersom skolans profil är miljö och friluftsliv. Vi arbetar då utifrån Grön Flaggs olika teman

Läs mer

Stig i skogsglänta

Grön flagg har tittat på vår senaste resa för arbetet med djur och natur.


"En fin hållbarhetsresa som framförallt spänner över samtliga hållbarhetsdimentioner men där tyngdpunkten ligger på ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Skolan uppvisar exempel på en mångfald av pedagogiska metoder och elevengagemanget har varit stort. Elever och lärare identifierade tidigt ett behov att förbättra skolans återvinningsstation vilket bidrog till repetition och ökade insikter om varför återvinning och att hushålla med våra resurser är så viktigt. Eleverna har fått lära sig mer om hur konsekvenser av bland annat turism, ökad vistelse i naturen, skogsavverkning och ekosystem påverkar såväl djur och natur som människor och samhället vi lever i.

Tillsammans kan vi göra skillnad!"

Kontakt


Skolan 0506-13084

Senaste nytt/ På gång


8/6 Idrottsdag


9/6 avslutningsbrännboll åk 6 mot personalen


10/6 Skolavslutning.


Vi följer folkhälsomyndigheten och skolverkets rekomendationer kring Covid -19. Läs mer på skolverkets hemsida

Föreningen

skolbyggnaden, gavel

Fredsbergs Friskola bildade förening 2009 där byns invånare tog initiativet till att starta upp skolan. 2011 kunde skolan ringa in sina elever för den första skoldagen som friskola.

Eleverna framhåller bl.a. maten, naturen ,”Vi har en bra skog på skolan”, olika utflykter, att vi är ute mycket, att vi har en bra källsortering och miljötänk på skolan. Att lärarna är bra och det är roligt med profilen.

Personalen framhåller bl.a. maten, naturen, samarbetsklimatet, möjligheterna och utmaningarna, "inga problem" - vi hittar en lösning!

Vårdnadshavare framhåller bl.a. det välkomnande klimatet på skolan, de kompetenta lärarna, profilarbetet och den dagliga utomhusvistelsen.