Välkommen till Fredsbergs Friskola

Fredsbergs Friskola
Töreboda

Fredsbergs Friskola

VÄRME → GEMENSKAP → SAMARBETE FÖR UTVECKLING → LÄRANDE

Den lilla skolan med de stora möjligheterna


Fredsbergs Friskola är en Förskoleklass till åk 6 skola, belägen i jordbruksbygd några kilometer från ”Sveriges blå band”, Göta Kanal, i Västergötlands norra delar. Skolan har historiskt funnits här sedan tidigt 1900-tal och i dess nuvarande form sedan höstterminen 2011. Skolans huvudman är ”Fredsberg Friskola Ek.Förening”. Skolans profil är ”Miljö och Friluftsliv” .

Läs mer

Skolan profil


På vår skola arbetar vi med hållbar utveckling. Vi kallar detta för skolans profilarbete eftersom skolans profil är miljö och friluftsliv.

Läs mer

Stig i skogsglänta


Fredsbergs skola i Töreboda kommun har ansökt om utmärkelsen Skola för
hållbar utveckling. Skolverket beslutar godkänna ansökan och tilldelar Fredsbergs skola utmärkelsen Skola för hållbar utveckling dag som ovan. Fredsbergs skola uppfyller kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Ansökan visar på att verksamheten följer huvudprinciperna för lärande för hållbar utveckling och kopplar denna process till de aktuella styrdokumenten.

Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Kontakt


Skolan 0506-13084

14/5 Öppethus/arbetsdag

6-7/6 lov

13/6 skolavslutning

Föreningen

skolbyggnaden, gavel

Fredsbergs Friskola bildade förening 2009 där byns invånare tog initiativet till att starta upp skolan. 2011 kunde skolan ringa in sina elever för den första skoldagen som friskola.

Eleverna framhåller bl.a. maten, naturen ,”Vi har en bra skog på skolan”, olika utflykter, att vi är ute mycket, att vi har en bra källsortering och miljötänk på skolan. Att lärarna är bra och det är roligt med profilen.

Personalen framhåller bl.a. maten, naturen, samarbetsklimatet, möjligheterna och utmaningarna, "inga problem" - vi hittar en lösning!

Vårdnadshavare framhåller bl.a. det välkomnande klimatet på skolan, de kompetenta lärarna, profilarbetet och den dagliga utomhusvistelsen.